Florian Simbach 14/1

Florian Simbach 14/1
Mannschaftstransportwagen

  • Baujahr: Fahrgestell: 2013, Aufbau: 2014
  • Fahrgestell: Ford Transit FT350L
  • Zul. Gesamtgewicht: Gesamtgewicht: 3,5 to
  • Besatzung: 1+7 Mann
  • Hersteller: Brandschutztechnik Görlitz GmbH
X